Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

ten hoogften verbaasd, en van de wonderde ragt des grooten mans volkomen overreed was geworden.

Op daadzaaken, — fchryft een geloofwaardig ridder aan de heeren uitgevers van het Berlyner Maandfchrift (band XI. pag. 103), — vooral wanneer men zich op nog in leven zynde getuigen beroept, laat zich zonder bewys niet veel andwoorden. Ik las daarom dezen wondergeloofsbrief van swedenburg, en zweeg; kort daarna echter reisde ik naar Stokholm. Hier vond ik gelegenheid om met de nu overledene koningin over swedenburg te fpreeken; en zy verhaalde my zelf de boven aangehaalde anec« dote, haaren heer broeder en haar betreffende, met eene overtuiging, die my verwonderde. Ieder, die deze verlichte zuster van frederik den eenigen gekend heeft, zal met my toeftemmen dat zy niets minder dan dweepziek, en dat zy geheel van vooroordeel vry was; en nogthans fcheen zy van swedenburg'sbovennatuurlykenomgang met geesten zoo overtuigd, dat ik

het

Sluiten