Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLING». EN. JNJ

. ïiet naauwlyks durfde waagen, myn vermoeden Wfl geheime konstgreepen in dit geval haar te doen b lyken; en een koninglyk ,, je n? „Tuis pas facilemenc dupe," f „ jfe laat ,, my niet ligt bedotten,") maakte een ein- * de aan alle wederleggingen.

Ik moest dus zwygen en op gelegenheid wagten. Ik vond die reeds des anderen daags, toen ik juist den nu overledenen ridder beylon , eertyds voorlezer der koningin, ging bezoeken, en by hem een' der verlichtfte en rechtfchapenfte Zweden, den graaf f ... vond. Het gefprek viel op swedenburg, en ik verhaalde wat my de koningin den voorigen dag gezegd had. De oude ridder zag den graaf f ... aan, en beiden glimplagcbten op eene wyze, als off zy de geheime dryfvefiren der gefchiedenis wisten. Dit maakte my opmerkzaam; en daar ik my begeeng toonde om meer daar» van te weeten, zoo gaf de ridder my de volgende opheldering van dit duister geval.

Van de in het jaar 1755 bedoelde ©mwenÖ2 te-

Sluiten