Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

77

Zij gingen des'nagts by den geestenziener cn legden hem de woorden in den mond, die hy de koningin, als het antwoord uit de Wereld der geesten , moest overbrengen. Swedenburg was verheugd, by gebrek van bovennatuurlyke ingevingen, ten minsten deze te bekomen. Hy ging des anderen daags naar de koningin, om haar te ontdekken, dat de geest van haaren broeder hem verfcheenen was, en hem gelast had haar t2 zeggen : „ dat hy haaren brief niet hadJe „ beantwoord, omdat hy haar gedrag afkeurj, de; dewyl haare onvoorzigtige Staatkunde en

haare heerschzucht oorzaak waren van het „ vergoten bloed. Hy beval haar daarom „ zich nooit weder in ftaatszaaken te men* „ gen, zich de regeering niet aan te maati„ gen, en vooral geene onlusten meer te „ verwekken , waar van zy vroeg of laat het

ilag.öiTer zoude zyn."' — De koningin , ten hoogden verwonderd over deze verklaaring, en in de vaste overtuiging , dat niemand dan zy en haar overledene broeder den inhoud des b-riefs kon D 3 . v ee-

Sluiten