Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P O O K-

weetcn, geloofde zedert dit oogenblik aart swedenburg, en werd zyne ieverige verdedigfter, zonder zich echter wegens den inhoud van zyn bericht uit te laaten ; en men kan ligt begrypen, dat de r.vee hoeren , die de koningin deze ft aatkundige artfeny voor» gefchreven hadden, wel zorgden niet daar van te fpreeken; want zy moesten naimu*lyk, zelfs ook na de gelukkige omwenteling van 1772, vrecz.cn doory zulk eene ontdekking het voor altoos met haar te bederven.

Slechts weinigen in Zweden wisten, zoo lang de koningin leefde, deze anecdote. De oude ridder beylon, die by toeval des morgens ten drie uuren door den Sadermalm ging, waar swedenburg woonde, zag de beide Staatsmannen uit zyn huisfluipcn; endewyl hy ook tegenwoordig gewceest was toen de koningin hun dezen last had opgedraagen, zoo vermoedde hy fpoedig het gantfche plan, het welk hy echter niet verried, dewyl hy de koningin ook wel eene kleine v.ermaaning gunde.,

Tor,

Sluiten