Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. %

ken juist niet nauwkeurig naar ieder byzonder artikel vraagt, zoo vernam by, toen hy met de koningin over deze zaak fprak, flechts. in het algemeen ,■ of de geestenziener haar geheime narichten van den prins gebragc had, zonder juist het woord brief te gébruiken. En zy beantwoordde dit met ja, zonder veelügt bepaald een gefprek te noemen. — Van meer gcwigt echter is het verfchil

in het antwoord zelf der koningin. Doch

men moge van beide bovenftaande ontknoopingen aanneemen welke men wil: de zich noemende nieuwe profeet blyft toch altoos, gelyk men verftandiger wyze ook vermoeden kon, in eene befpottelyke naaktheid (taan. Volgens het eerste verhaal ech» ter is hy een bedrieger, volgens bet tweede flechts een leugenaar. — Het is thans, riewyl de hoofdperfoonen overleden zyn, onmogelyk» met zekerheid op te maaken, boe twee zulke verfchillende verh aaien ' volgens de berichten van geloofwaardige D o* man-

Sluiten