Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36*

*-- P O ' O K'

vin.

fpookende hulsmoeder.

In een dorp in het Maagdenburgfche woonde een daglooncr met zyne vrouw, die, oud en des levens zat, en reeds lang gemeenzaam met de gedachten van den aannaderenden dood, nog in dc dagen hunner gezondheid, twee doodkisten hadden doen maaken, waar in zy na hun. affterven begraven wilden worden. Men bewaarde dezelven , uit gebrek aan plaats, in cone voorraadkamer, welke van nu af de kistenkamer genoemd werd. Het dagelyksch gezigt dezer doodkisten had de oude lieden zoodanig aan dezelven gewend, dat zy zich daar van, als waren het gewoon e kisten, zelfs tot het bewaren van mondbehoeften bedienden. Zy ftonden in de daad

ook

Sluiten