Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN»

ft»

voor eenige dagen naai' liet graf meenden gedraagen te hebben.

De zaak ontwikkelde zich op de volgende wyze. Toen men de toegedekte doodkist, met het wezenlyk lyk, uit de kistenkamer wilde en ook geloofde te draagen, had 'er eene misvatting in de twee kisten plaats, zoodat men, in plaats van de overledene, de uit voorzorg voor de muizen insgelyks toegedekte vruchten zeer aandachtig begroef, en in plaats van de gedroogde pruimen en peeren , de grootmoeder liet ftaan.

'Pi

Sluiten