Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 95

naar myne kamer terug. Hier was alles nog als te vooren, de beide fchaduwen Honden nog onbeweeglyk daar.

Nu kwamen my eene menigte van, in myne kindsheid met gretigheid aangehoorde, vertellingen van verfchyningcn enz. te binnen, en ik begon den geweldigen invloed, dien dezelven onder zulke omfhndigheden zelfs op de onbevooröordeeldfte gemoederen maaken , ten fterkften te gevoelen. Ik zag angftig en wild in de kamer rond: zelfs tot onder het bed zogt ik fpooken of verfcholen menfchen; doch ik ontdekte nergens iets, en bereidde my reeds tot het cloorftaan van eenen verfchriklyken nagt.

Eindelyk nam ik, met eene gemaakte onverfchilligheid, myn toevlugt tot een boek, met welk ik my ter zyde van den fchrikmuur ftelde om tc lezen. Ik ftond onbeweeglyk: want ik begon nu voor my zelvcn, dat wil zeggen , voor het minfte gedruis , dat ik misfchien met myne voeten zou kunnen maaken, angftig te worden. Daarby wist ik, gelyk men gaarne .zal willen gelooven, niets

van

Sluiten