Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

S P 0 0 K-

vengflers ieder voorwerp in dezelve kon onderfchciden. Het liet zich aanzien, als of deze verlichting van den altaar kwam. Dc commandant liet terftond den fleutel haaien, v en de kerk openen. Ik verzclde , nevens anderen, den commandant in dezelve, en wy ■waren niet weinig verbaasd , toen wy by het openen der deur, de kerk geheel duister vonden, cn ook zelfs niet het minfle fpooivan eenig licht in dezelve konden Ontdekken.

De commandant zag zich nu dus genoodzaakt eenige lamptaarnen te laaten haaien , om de kerk te kunnen onderzoeken. Intusfchen vond men by dit onderzoek volftrekt niets wat dit raadfelachtig geval in het minfle kon ophelderen. — Geduurende den tyd dat wy in de kerk waren, bemerkte men van buiten door de vengflers insgelykis geen licht; . dit was, naar het zeggen der aanfehouwers, verdweenen, in hetzelfde oogenblik, dat de kerk geopend werd.

Voor ditmaal fcheen ons dus niets meer aan de zaak te doen, en wy begeleidden den commandant spaar zyne wooning terug. Ten

dien

Sluiten