Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 103

bezetten. Zoo dra wy de kerk intraden ,

omfcheen ons bet fchoonfte licht, welks

duizendvoudige ftraalen — 6 wonder ! — 0

juist van die plaats op den altaar voordkwamen , waar het facraraent plagt te (laan,. En , wat nog meer is , het licht had een ronden form, juist de grootte van eene hostie* Dit gezigt moest natuurlyk in de vcrbeeldingskragt der toen nog zeer bygeloovige aanfehouwers eene menigte wonderbaarlyke en zinneloze betekenisfen aanduiden.

De foldaat geleidde ons nu naar den altaar, en maakte ons opmerkzaam' op de plaatiing van het kerkvengfter, door het welk de Uchtftraalen, in het brandpunt verëenigd, op den altaar gebragt werden. Hier op verzogt hy den commandant met hem naar zyn kwartier te gaan, om hem verder aan tc tooncn, hoe hy van daar de lichtftraalen in de kerk,' en juist op den 'altaar had kunnen laat'en Vallen. De generaal, en zoo veel van zyn gevolg als de plaats toeliet, volgden den foldaat in een hoog verheven, regt tegen over de kerk gelegen zolderkamertje. Hier vonE 4 den

Sluiten