Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

105

„ Jèfuiten - kerk fprak. Ik zelf was by den „ eerften blik niet weinig verrascht, toen ik deze kerk geheel verlicht zag. Intusfchen „ kon de eenige waare oorzaak van deze ver„ lichting niet lang voor my bedekt blyven. „ Ik veipjaatfte mynen brandfpiegel, en ter,, ftond was het licht in de kerk verdweenen.

„ Na verloop van eenigen tyd , toen de „ bewonderaars op de ftraat wat uit elkander waren , deed ik herhaalde proeven, wcl„ ker gevolg fteeds hetzelfde was. Nie55 mand dan myn flaapkameraad was getuige „ van het geen toe hier toe met dien brartd■„ fpicgel was voorgevallen. Ik legde hem „ het diepfte ftilzwygen op, en hy brak het„ zelve niet. Toen ik den fpiegel voleind „ had, moest ik denzelven terug leveren , „ en echter had ik h;m gaarde tot dit gebruik „ nog eenigen tyd by my \gchouden. Ik 9, ontdekte dus het geheim aan den hier „ tegenwoordigen konstcnaar, en verzogt „ hem my den fpiegel nog eenigen tyd te „ laaten. Ily ftond niet alleen myn verzoek „ toe, maar hielp my zelfs ook de zaak meer e 5 jj naar

Sluiten