Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 10?

„ en niet dan na dat de wacht weg was , illumineerde ik weder." " Deze ontdekking voldeed den generaal,zon

wel als alle de aanwezenden , ten volle.

Hy behandigde dus den foldaat de toegezegde

bclooning van tien daalders, echter met bevel deze goochclary in het vervolg na te hiaten. Intusfchen liet de generaal den volgenden dag, door het verzoek van verfcheide nieuwsgierigen, zich Qverhaalen, om toe tc ftaan, dat dit fchouwfpeï, ten voordeele van den kunstenaar, nog eenige maaien vertoond werd, waardoor dc laatfte dan ook eenig geld verdiende; want ieder, die daar naar kwam zien, fchonk hem iets. Ka dat echter eindelyk de nieuwsgierigheid bevredigd, en de onkunde bchoorlyk onderricht was, nam ook het wonder een einde.

E 6 XI.

Sluiten