Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

SPOOK-

XL

De vóórtehenen des doods van den heer herpers , te Sandau.

liet is niet ongewoon,« dat doodgraavers en rjagtwaakers , inzonderheid in kleine fteden of dorpen, zich het talent aanmatigen van te kunnen voorzeggen of *er wederom eene degravenis aanjlaande zy, of zelfs ook wel •wie van de ïnwooners het eerfte (ierven zal. Nu willen doodgraavers des nagts de fpade, welk zy tot het grafmaken gebruiken, op eene fpoökachtige wyze hebben hooren pokeren; dan zien nagtwdakers vóór dat huis, uit het welk het eerfte lyk zal gedraagen worden , geestachtige vóórtekenen van den dood; dan wederom zyn het andere vóórge-

ge-

Sluiten