Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

II?

ter! — cn had deze witte muts op het hoofd. —

Dochter. In het hembd ? om Gods wil, dat moet u geweldig verhoud hebben.

Vader. Ik vrees zelf, dat het my niet goed bekomen zal, — ten minften bevind ik my heden gantsch niet wél.

Zoon. Arme -vader! gy hebt het zoo goed gemeend !

De dochter twyfclde nog eenige oogenblikken , en maakte nog eenige tegenwerpingen, die echter allen gelukkig door den goeden ouden werden opgeheven. Dus overtuigde hy nu zyne kinderen en allen, die het hoorden , dat de zoogenaamde doods - proleet gravenstein wederom met oogen vol van bedrog en vooroordeel gezien , en den langzaam voordkruipenden vader herpers zelf voor diens zagt voorbyzwevenden geest gehouden had.

Echter verdient de nagtwaakcr , wegens de verkeerde uitlegging van het geene hy zag, voor ditmaal eenige veröntfchuldiging;

want

Sluiten