Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no

SPOOK-

XII.

By Punitz vaart de duivel met eenen fnyder het vengfter uit.

Te Nieuw-Br ..., een uur van liet Zuid* Pruisfisch fteedje Punitz , op de Silefifclie grenzen, woont een eerlyke fnyder, dien de duiVel in de maand December van het jaar 1797 een Pots fpeelde, welken hy, benevens zyne echtgenoote , byna beftorven hadden. Dc wyze, op welke de booze geest dezen goede lieden geheel onverwagt verfcheen, was ook in de daad ten hoogften verrasfchehd, en verdient tot openlyke waarfchuwing, zoo wel als tot volle overtuiging der zoogenaamde fterke geesten, die de ligchaamlykheid van dit geestachtig wezen met hunne bekrompene verltandvermogens niet kunnen bevatten, bekend gemaakt te worden.

Het

Sluiten