Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

127

om in het huis van d n ®ng stvryën compeer te overnagten, al zon het zelfs zonder zyne bewilliging gefclredcn.

Ten dien einde floop hy van agtereu heimelyk in het huis, verborg zich, tot alles {liep, i.i de keuken, en kroop daarna, dev/yi hy begon te bevriezen, flilletjes iu den vervaarlyken kagchel, waar de warme asch hem een zeer welkom nagtleger aanbood: ook beviel het hem bier zoo wél, dat hy des morgens vroeg, toen de vrouw vuur in den kagchel wilde doen, nog gerust {liep, cn niet eerder haar voornemen, gewaar wierd , dan toen haar augstgefchrei hem deed ontwaaken.

Maar", ó. hemel! wat ontwaarden zyne nauwlyks geopende en byna verblinde oogen ! Vóór den eenigen uit- en ingang van zyn flaapkabinet, vóór de kagcheldeur, was een bondel ftruiken in ligte vlam. Hy vermoedde niets zekerer, dan dat men hem, voor zyne vrypostigheid levendig wilde hraaden. Dus bleef hem indedaad niets overig, dan zich eenen weg ter redding en ter outvlugting tc baanen , ■ zo goed hy kon. Een paar ftccneu van den Ff 4 fca£.

Sluiten