Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f$6 SPOOK-

fteenveeger te veel eer aan, dan datikmy niét verplicht zou achten ook hem woord te houden. Intusfchen blyft dit gantfche geval niet minder leerryk, wanneer men bedenkt, welk eene vaste overtuiging deze vermeende duiveIafy zou voortgebragt hebben, wanneer de fchoorftecnveegcr goedgevonden had, om, na dat hy door den kagchel en het vengfter was> bce-ngevaaren, gerust en zonder zich bekend? t*. maaken r naar huis te gaan»

XIII,

Sluiten