Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelling!? n. 131

XIII.

liet fpook aan loord van eet: fckip , door welks verfchyning een ver* flandig mensch krankzinnig wordt.

Li de maand Tuny van het jaar 1734 fo§ de lieer walker met zyn fchip, Elizabeth genaamd , in de haven van Cadix voor anker „ en had den heer burnet, een' Ierland er, die als geneesheer voorneem en s'was naar zyn vaderland terug te keeren, by zich aan boord. Walker hield met dezen eene vertrouwde vriendfehap, en beminde hem ongemeen, dewyl hy een zeer vernuftig man, cn van eenen aangenaamen en levendigen omgjuv; waf-* F 6 Ecu»

Sluiten