Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e r t e l l ï n g e n. • Ï33

wachtfloep van den gouverneur aan een fchip in de baai zagen aanleggen ; floeg de lieer burnet, die een ongemeen goed zwemmer was, eene weddenfehap voor, dat hy van de kajuit af in het. water fpringen , tot aan de wachtflocp geheel onder water door voordzwemmen , cn by de floep plotslings uit het water ten v:orfchyn zou komen, om dus de lieden in dezelve, als een wat er fpook te doen verfchrikkeiii

De weddenfehap ging aan; burnet kleedde zich uit, fprong in het water , duiktc onder en verdween geheel uit het gezicht. Het fche epsvolk drong voorwaards , en alles zag onbeweeglyk naar de wachtfloep, om hem daar voor den dag te zien komen fpringen; dan, men wagtte te vergeefs daar op: hy kwam niet weder ten voorfchyn, want hy had — te veel ondernomen. De tyd van hoop voor de deelneem end e vcrwagting van allen wras reeds lang voorby; geen menfchelyk oog zag hem; hy moest verdronken zyn. Een ieder bevond zich iu. de ukerfte ongerustheid cn ontfleltenis, inzonderheid echter die geenen , welken F 7 me*

Sluiten