Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN". I39

van eenen ongeïoovigen overwonnen kan worden, en hoe verre de natumlyke vrees haare heerfchappy over de ligt verbysterde zinnen uitftrckt. — Dus leert dit geval ons echter ook, dat het, naar de omftandigheden , gevaarlyk kan worden , het vernuft te willen overtuigen , door de verheeldlngskragt aantegrypen; — gelyk ook , dat het weinig menschlievcnd gevoel verraadt, zoo uit bloote nieuwsgierigheid , de ziel van. eenen vriend op eenmaal als te verpletteren; — en dat het eene onvergeeflyke vermetelheid en fnoevery is, Zich met alle zyne rcchtmaatige en gegronde ovcituiginge», ten aanzien van fpookeryen, aan iedere beproeving blootteftellen, door welke het menfchelyk gevoel en zyne kloekmoedigheid tc harde fchokken kaa ondergaan*

Sluiten