Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144- spook-

koomende en wederom verdwynende ge-

ftelten , volftrekt geen den minsten zarneiï-

hang te ontdekken." „ Na den eerften onrnstigen dag bleef de

geftalte van den overledenen terug; daarentegen kwamen zeer duidelyk vcele andere gedaanten te voorfebyn , fohnvylen bekenden, echter meestentyds onbekenden. Onder de bekenden waren levenden en geftorvcnen, doch meest de eerften. Het kwam my opmerkenswaardig voor, dat perfoonen , met welken ik dagelyks omging, my nimmer als fchaduwbeelden verfcheenen; het waren altoos vervy* • derden: ook beproefde ik, na dat deze verfchyningen eenige weeken geduurd hadden, en ik my zeer gerust daarby bevond , zelf fchaduwbceldcn van my bekende perfoonen voordtebrengen, welken ik my ten dien einde zeer levendig voorfleldc; doch te vergeefs.

Hoe bepaald ik ook dc beelden van zulke ' perfoonen voor myne zeer levende verbeeldingskragt bragt, zoo gelukte het my echter nooit dezelven op myn verlangen buiten my

te

Sluiten