Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MP s p o o k»

zeldzaam. Wanneer ik myne oogen floot, waren fomtyds de geftaltcn weg, fomwylen waren zy ook met gcflotene oogen daar. Bleven zy echter alsdan weg, zoo verfcheenen, als ik de oogen opende, wederom omtrent de te vooren geziene gedaanten."

„ ïk fprak fomtyds met mynen doctor en met myne vrouw over deze fchaduwbeelden, die rondom my wandelden; want over het geheel verfcheenen deze .beelden meer wandelende , dan ftil. Altoos waren zy 'er niet. Dikwils bleven zy geheel weg, en kwamen na langen of korten tyd weder, enkelen of meerderen te gelyk, doch gewoonlyk verfcheidenen te famen. Meestentyds zag ikmenfchcJyke gedaanten van beide geslachten; zy gingen gewoonlyk door elkander, als hadden zy niets met den anderen te doen ,■ even als op eene markt, waar ieder flechts voorddringt; fomryds fch eenen zy ook bezigheden met elkander te hebben.

Eenige keeren zag Ik onder dezelven ook perfoonen te paard, alsmede honden en vogels. Deze gedaanten verfcheenen my allen

le-

Sluiten