Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

I49

tyd der beginnende verteering. Thans bemerkte ik dat de geftalten zich flechts langzaam begonnen te bevveegen.

Kort daarna begonnen hunne kleuren van tyd tot tyd bleeker te worden. Hun getal nam met ieder half vierdedeels uurs meer en meer af, zonder dat nog derzelver bepaalde gedaante veranderd was. Omtrent ten half zeven uuren' waren de geftalten geheel wit , en be* weegden zich nog flechts zeer weinig , doch hun omtrek bleef nog hetzelfde. Van tyd tot tyd werden zy merkelyk onbeftemder, zonder dat huir aantal afgenomen had, gelyk anders dikwils het geval was geweest. De geftalten gingen niet weg, zy verdweenen ook niet, zoo als anders insjelyks dikwils gefchiedwas. Nu vervlogen zy te gelyk in de lucht. Van eenigen waren een' tyd lang zelfs nog enkele gedeelten te zien , die langzaamerhand ook verdweenen. Omtrent ten agt uuren was 'er van de geftalten volftrekt niets meer. Nimmer heb ik weder diergelyke verfehynfelen gezien."

G 3 Dus

Sluiten