Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelling e n.

'55

Iu heeie koortjen., werken geduurende^ een' korten tyd, of in zekere wederkeerende tydfrippen het verftand bedwelmen.

4. In de enkele verbeelding skragt, zondes' verhittende krankheid, by een voor het overige, gezond verftand. Hier is de waarheid bezwaarlyker te ontdekken ; tenware dan, dat degeésvan nauwkeurige opmerkzaamheid met eene zuivere waarheidsliefde verbonden, ware.

99 De gevallen zyn- zeer menigvuldig, dit men zich niet enkel door verbceldingskragt maar, ik mag zeggen, ook door het verdwaald verftand laat bedriegen. Zeer vecle menfchen beminnen het wonderbaare, en Jaaten zich'cr iets op voorftaan, wanneer zyyan zichzelven veel wonderbaars kunnen verhaalen- Weinigen zoeken zich van vooröbrdeelen te ontdoen9 cn hunne verbceldingskragt te beteugelen:

Sluiten