Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VE. RTELLINGEN.

159

yejidig met hem fprak , of hy zelf flechts een weinig levendig wierd, zoo viel hy des avonds in eene foort van beroerte , in welke hy alles zag en hoorde wat om hem voorviel, zonder echter een enkel lid te kunnen bewegen. In dezen toeftand" riep hem dan eene ftem de met nadruk uitgefprokene woorden en fyllaben enkel weder toe, zoo, dat hem de ooren daarvan tuitten."

„ Niet minder zeldzaam is het geval, dat iemand menfehelyke geftalten gelooft te zien. Eén voorbeeld daarvan zag men in een voor» maalig medelid der academie , tegen wiens waarheidsliefde en geloofwaardigheid niets kan ingebragt worden — in den overledenen GLBDiTseii — die in de zaal der academie eens het fchaduwbeeld van den gewezenen prcfident maupertuis zag."

Om door de daarftelling van de gefchapenheid myner verbteldtngskragt, de myzelven betreffende yerfchyningcn, van welken hier gefproken is, in een minder wonderbaar

licht

Sluiten