Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

I63

©f meer ingefpannen had. gedagten, die volftrekt geene overeenkomst met mynen arbeid hebben, om zoo te zeggen dwars door het hoofd gaan, en niet zelden zoo levendig, dat ik my verbeelde in myzelvcn te hooren fpreeken." —

„ Deeze my natuurlyke levendigheid maakt het eenigzins bcgryplyker, dat my na eene hevige gemoedsbeweging, verfcheiden weeken lang, eene mevigte beelden als fchaduwen voorkomen konden.. Dat dezelven na het zetten der bloedëgels op eenmaal wegbleven,. - bewys t duidelyk, dat eene ongeregelde beweging van het bloed met deeze fchaduwbeelden in verband ftond ; hoewel het misfchien te voorbaarig zou zyn , daarin alléén de oorzaak derzelven te zoeken."

Merkwaardig is veclligt ook de omflandigheid,dat zoo wel het begin der verfchyniu-, gen, na dat de gemoedsbeweging voorby was, alsook de verandering by het' geheel ophouden derzelven, juist op den tyd der beginnende verteering voorvielen. Even zoo

zou-

Sluiten