Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tCC

spook»

XV.

Be tweemaalen van den dood ver* rezene invalide by *Wolfenbuttel.

Verhaald door den heer opper* ambtman otte.

Toen ik in het jaar 1788 my, in het Bronswykfche naby Wolfenbnttel ophield , en weeklyks eenige maaien naar deze ftad ging, ontmoette my des avonds, by het terug keepen, gewoonlyk een oude invalide, welke gebruik maakte van de weeklykfche verlofdagen, om uit het nabuurig bosch cem'g fprokkelhout te haaien. Dewyl de bondcl hout zynen ouden rug vry lastig viel, zo plagt hy

ge-

Sluiten