Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 SPOOK-

kige bezetenen gingen, die ten Iaatften door hunne ouders en bloedvcrwandten gevolgd werden. Allen zes waren zy in hunne- gevvoone klederen, die op de borst met een groot kruis van zwart lint afgetekend waren. Eenigen gingen bedaard met ncdergeflagcne oogen, en droegen een roozenkrans en eene brandende kaars; anderen droegen niets, en lieten zich leiden. Eene enkele, die hevig fpartelde en allerleie trekkingen bad, werd meer gedraagen dan geleid. Het waren meestendeels nog kinderen van tien "tot veertien jaaren. Slechts éénc, welke de grootfte en zeer fchoon van gelaat was, kon omtrent agt tien jaaren oud zyn.

De gcestelyke heeren namen plaats, en één hunner deed eene zeer opgefmukte redevoering. Terftond by den aanvang derzelve vielen alle de bezetenen , als onwillekeurig en als door eene verborgene kragt aangedreven , te gelyk op de kniën. Hier op namen meer anderen van de heeren bezweerers het woord, en bevalen de inwoonende duivelen, in den naam van God, cn uit kragt van het aan hun

ver*

Sluiten