Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïB2 spook»

van dien pligt had willen kwyten, en dat hy Van deze vrienden, (op ons wyzende) met welken hy in gezelfchnp was geweest, was verzeld geworden. ' Hier op naai hy moeder en dochter een oogenblik ter zyde, en fprak met haar; in welken tusfchentyd de bediende van den abt met dc benodigdheden tot punch inkwam.

Dus werd nu ons drinfcgezelfchap met een paar perfoonen vermeerderd,hoewel'er,door de armoede der lieden, ftoclen ontbraken, cn wy, om tc kannen zitten, zelfs het bed te hulp moesten neemen. De beide vrouwen waren agterhoudender dan anders der Italiaan» fchen eigen is. Wy allen waren zeer vergenoegd , en hielden nog vol met drinken, teen pater d .... begon te klaagen. Hy werd te bed geholpen; doch dewyl zyne onpaslykh'eid bleef aanhouden, en hy verlangde te huis te zyn, zond de abt om eenen wagen; by de aankomst van welken hy affcheid van ons nam.

Zyne verwydering verbande de gedwongenheid der vrouwen : beiden dronken, zongen,,

cn

Sluiten