Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

haar by de hand houdende, „ doch— eerst eene „ vrye, oprechte bekentenis! — Rondbors' >» tig ! Gy zyt nimmer bezeten geweest ?

even zoo weinig als gy het thans zyt!"

Meisje, (nog met eene vreesachtige jlem*) 9, Neen."

W... Ook die ellendige niet, die, onder „ fchaamtelóöze ontblootingen, yoglio an3, dare ! riep ? "

Meisje. (Jagchende, doch met nog meer Verlegenheid) „Neen."

W ... „ En die moordenaars uwer deugd. „ die fchenders van Gods eer, die huigchel„ achtige priesters zyn bedriegers en boos-

wichten ? "

Meisje, (eerst op een vasten toon, vervolgens angjllg) „ Ja ! ja ! — Doch "

W... „ lk verlla u. Wees onbezorgd! „ zy zullen ons geen hair krenken. Morgen 9, vroeg voor eerst naar Florence met u, — 9, en dan binnen vier weeken naar Duitsch„ land!" —

„ Wat ik hier doe," ging hy voord, terwyl hy op het meisje wees, en zich tot den

abt

Sluiten