Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertellingen. tfy

bed, tot het uur floeg, dat my van Veronet. fcheidde. Weinige minuuten te vooren kwam myn vriend w... nogmaals by my. Dochter en moeder waren door zyne bemiddeling reeds vertrokken. — Ik vond hem vóór eenige jaaren in Bcrlyn weder. Myne vreugde was onbefchryflyk. „ Onze hiacinthe laat ugroe. „ ten" was zyn eerfle woord. „ Zy „ thans by de gravin spinelli, te Lintz,"

Hy verhaalde my verder, dat hy haar, korten tyd na de bovenftaande gebeurenis, te Florence had wedergezien. Toen eerst gaf zy hem, geheel onbezorgd, eene akelige fchets van de wyze, op welke die ongelukkige flagtöffers in Verona, dikwils reeds van haar tiende jaar af, tot de laagfte wellusten, en tot de fchandelykfte bedriegeryën werden afgericht. Doch deze befchryving is te ergerlyk voor de menschheid, om dezelve hier te plaatfen.

Sluiten