Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FANNY BELTON,

OF O £

GESCHIEDENIS

EENER ONGELUKKIGE

JUFFER,

ZESTIENDE BRIEF.

Londen 17 van Mayf

TjMndelyk, Vriendin, ben ik in deze verbaan

zende hoofdftad veilig aangeland. Gy

begrypt ligt, dat de ongemeene beweging, het getier, en de verfcheidenlieid van voorwerpen, die zig van alle kanten opdoen, iemand, die in bet verblyf der zuiverfte eenvoudigheid is opgevoed , ten uiterften bevreemden. De postkoets reed tot de ftal, daar zy gewoonlyk af> ïl Deel, A rydt,

Sluiten