Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£eïl. _ ik wenschte zelfs wel , dat zy uvoof hare Compagnon wilde nemen; maar die arme Juffer! ik vrees, dat zy niet lang meer leeven zal: Zy fukkelt jammerlyk aan een diep verval van kragten."

Hoe zeer, myn waardfte, verfchilt het gedrag van deze goede Jufvrouw ïVHiïams met de

fnoode Jufvrouw P te JV-— ? Schoon zy

myne bedroefde omftandigheden hoorde, verminderde daarom echter hare vriendlykheid niet; in tegendeel, zy bragt my zelve naar myn kleen vertrek , welk my zeer wel bevalt. —— Zoo even nam zy affcheid van my, terwyl zy my goeden nacht wenschte; en ik had voor my zelve geene rust , voor dat ik dit alles aan de vriendin van myn hart had gefchreven.

Hoe kon myn Tante zoo wreed zyn , Lucia, want zoo moet ik het immers noemen, dat zy my zoo eene reis liet doen naar iemand, die zy zelve niet wist, of leevendig of dood was. —, Doch misfchien heeft zy wel geweten, dat haar nabeflaande reeds overleden was, en vond op deze wyze de beste gelegenheid om van my

ontflagen te worden. Ach! hoe gereed

zyn dikwyls de bloedverwanten of voogden, om zich zeiven van de zorg over zulke jonge A 4 per-

Sluiten