Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<9J

ik God danken , dat ik hier veilig ben, en op Herh vertrouwen, wiens voornaamfte zorg de verdrukte onfehuld ls.

Na myn lange reis heb ik dezen nacht aangenaam gerust, en bevind met genoegen, dat Jufvrouw Williams haar woord gehouden heeft, om met die Juffer, die op de eerfte verdieping woont, over my te fpreken. Haar naam is Barlow, enb naar ik begrepen heb, is zy eene dier braave menfchen, die haar werk maaken om ongelukkigen te helpen, fchoon ik merk, dat zy flechts een matig inkomen heeft.

Ik ben van daag hevig aangedaan geweest over het volgend tooneel van ellende. Maar om u dat in orde te verhaalen, moet ge vooiaf weten, dat Jufvrouw Williams, voor welke ik van uur tot uur hoe langs hoe meer achting kryg, onder het middagmaal (want ik heb met haar op goede voorwaarden een accoord gemaakt , om by haar aan tafel te eeten ) tot haar

meid zeide, „ heb je al eens gehoord,

Peggy, hoe of de arme ziel op de bovenfte

verdiepïng, vaart? Daar breng haar

dit Huk podding mogelyk heeft zy trek om

wat te eeten, en anders is het goed voor de kinderen."

As , Wel

Sluiten