Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II >

Dat ik dit verhaal met een aandachtig mede- ' lyden aanhoorde, Lucia • behoef ik u niet te zeggen. Myn hart, weet gy, ftaat voor rampspoedige vertellingen altoos.open. Ik bid u Madam, zeide ik, „ wat heeft zy voor een ongemak ?"

„ Niets minder," was haar antwoord ,„ dan de kanker in de borst, en dat. wel een ingewortelde kanker, die haar binnen weinigs maanden allerzekerst in het graf zal liepen. — Doch hare moedigheid en onderwerping gaat alle verbeelding te boven. Ja, was het niet, dat zy door den godsdienst onderfteund wierd , ik ben verzekerd, dat zy zoo veel niet zou

kunnen uitflaan, als zy nu doet. Gister

morgen liet zy my by zich roepen, en dat was de eerfte keer, dat ik haar heb zien fchreien.. En toen nog zeide zy met een flaauwe gemaakte grimlagch ; Ik fchaam my deze traapen, Madam; maar myn kleine Billy , die heeft my zoo even gezegd, dat ik niet ft erven zou! En daarop riep de lieve kleine zelve; —--Neen,

myn arme Mama zal niet ft erven zou ze

wel, Jufvrouw Williams, want wat zou die kleiye mirm, zoo ah Zusje Sally is, beginnen en

wat zou ik zonder haar doen ? Op dit

zeg-

Sluiten