Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

ïyk is. „ Zy mag 'er eenige maanden aan fakkelen ," zege hy, „ het eind zal toch de dood wezen, vermits zy geheel zal uitteeren."

Dat arm fchepfel! en dat nog zoo jong! Zy is waarfchynlyk nog geen iwee en twintig jaar.

„ Denk eens, Juffer Belton" vervolgde JufvrouwWilliams, „ hoe voorbeeldig naarftig moet deze ongelukkige vrouw wezen, daar zy midden in de hevigfte pynen eener al verteerende ziekte hare lieve kleinen door den arbeid harer handen tracht te verzorgen! • Haar handwerk .beftaat in het maaken van verfierde bloemen , en dezen verkoopt zy dan aan de winkels. -Een maand of twee geleden, toenzy

eerst in myn huis kwam woonen, huppelde zy zelve voort om ze uit te venten; doch nu haar ongemak fteeds toeneemt, is zy'er niet meer in ftaat toe."

„ Goede Hemel!" zeide ik, „ welke rampfpoed!"

„ Ik heb myn best gedaan," ging Jufvrouw Williams voort, om onder myne vrienden eenige bloemen voor haar te verkoopen. —-

Bekyk dezen ruiker van Jafmynen eens" •

jaet een haalde zy hein uit een la-tafel »

v is

Sluiten