Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met al myn lyden volkomen te vrede5 In het eerst kwam my, om u de waarheid te zeggen, de armoede wel wat vreemd voor, terwyl ik altoos in overvloed geleefd had; maar nu weet ik by ondervinding, dat armoede juist niet het grootste onheil is. — Welk ook myn lot in die Jeeven zyn mag, ik vertrouw , dat myne onderwerping naar gelang van het zelve evenredig zyn zaK — 't Is hieruit, — hier nam zy den bybel in de hand — 't Is hieruit, dat ik die Jheilige waarheden geleerd heb, die my in Itaat Hellen alle deze fampfpoeden met gelatenheid te verduureh; ën ik kan nu met den Koninglyken Pfalmdichter zeggen, het is my goed, ó Godï dat ik verdrukt ben geweest ,op dat ik uwe inzettingen zou keren, O myn waardste, Welk een vrouw is dit! Op dit oogenblik werd Jufvrouw Williams om eene of andere huislyke bezigheid van boven geroepen, zoo dat ik met deze arme lyde-

fes alleen bleef. — Wat zou ik wel hebben

willen geven om hare gefchiedenis te weten ,* maar ik bedwong myne nieuwsgierigheid, met haar naar dezelve niet te vraagen, terwyl ik vreesde, dat ik daardoor in haar hart de grievends*^ gewaarwordingen, de bittere heiunne.

B ring

Sluiten