Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

ring van vorige gelukkiger dagen zou doen herleëven. Ik merkte ook dat zy vry ververmoeid was, en daarom dagt ik het best te vertrekken. Eer ik echter heenging , ftak ik

haar een kroon in de hand. Neem deze

beuzeling aan, " zeide ik, „ van eene die

zelve arm is. De Hemel onderfteune U!"

—— Zy bedankte my met haar traanen de

mynen ontfprongen ook; doch ik liep zoo fpoe* dig de kamer af, als ik kon.

Ja, myn waardfte, ik zal door de deugd dezer rampfpoedige zelve trachten te leeren. Adieu! Ik ben voor altoos de uwe

F. B.

ZEVEN-

Sluiten