Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZE VEN-TIENDE BRIEF.

22 van May.

2edert den laatften brief aan myne Lucia ben ik in kennis geraakt met de goede dame, die op de eerfte verdieping van myne Williams woont

Ik ben verrukt over haar en over haar

fchoon karakter. Haar Jeeven fchynt eene onafgebrokene goedwilligheid te zyn, fchoon zy flechts een matig inkomen heeft. Hoe waardig maakt niet eene aangeborene weldadigheid ha-

en bezitter! En met dat alles vertoont

die goede Jufvrouw Barlow (want dus is haar naam) door haar geheele gedrag eene beminlyke nederigheid!

Myne Williams eene vriendin immers,

als zy voor my is, mag ik wel de ^noemen heeft haar gister myne leevens-gefchie. denis, zoo als ik ze haar verhaald heb, medegedeeld, en zy verzogt onmiddelyk ons bei<ten op thee. Ik kan u niet zeggen, Lucia, hoe B 2 veei

Sluiten