Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

te vertellen heeft: ik leg dus myn pen voor eenige oogenblikken neder.

Ik kom zoo even van jufvrouw Barlow te mg, myn waardfte; maar, ik durf het unaauwlyks zeggen, niet dan verdrietig en ten uitersten neerfhgtig. Niet om dat zy my kwaalyk behandeld heeft: neen; zy is eene der zagtaartigfte vrouwen; maar omdat ik nu eerst ontdekt heb, dat ik op eene wyze ben opgevoed , die my waarfchynlyk buiten flaat ftelt, om in de gewoone bezigheden des leevens myn kost te winnen: waarlyk ik heb het Huk nog nimmer

zoo ernftig in gezien. Doch laat ik u het

geheel gefprek, tusfchen ons beiden gewisfeld, mededeelen.

Zy ontving my zeer harteiyk, en een Itraal van genoegen fchitterde uit haar kwynend gekat. Zy nam my by de hand, en begon daarop; — " Ik heb het genoegen , Juffer Belton, van u te kunnen zeggen, dat ik zeden ons laats, te gefprek, na dat ik by fommigen myn er kennisfen vernomen heb, in myn oogmerk by uitnemendheid , ja zeer verre boven myne verwachting .geflaagd ben,- — ik heb iets gunftigs voor B 3 u

Sluiten