Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

Ik. „. Ach, myn goede Jufvrouw Barlow, ik

verfta 'er niets van." Waarlyk Lucia,

ik heb net zoo veel kennis van het maaken van nimfen of hoeden, als van ftoelen of kabinetten. ■ ■ Al het naai-werk, dat in myn vaders huis van node was, plag de oude Martha te doen.

Barlow. „ Wel, myn lieve kind, wat denkt

ge dan van het volgend plan? Zekere

Jufvrouw van myn kennis heeft een groote voorraad van gebreide goederen nodig , zoo als beurfen, kappen, halsdoeken, enz. deze zou ook wel een guinie s'weeks willen geven, en dan nog een halve week toe, als het aantal van die

bewuste goederen af was. Of zoudt ge

meer zin in het knoopen hebben! Methetknoopen van handfchoenen alleen zoudt ge een fchoon

beftaan kunnen vinden. — Of daar ge mee

het neteldoek, welk thands in de mode is, niec te regt kunt, dan zult ge mogelyk wel iets van het borduuren, of van het kant-werk verftaan» daarin zou ik u ook op den duur aan werk kunnen helpen. Ik houd my verzekerd, gyzult

nog wel iets van deze vrouwelyke bezigheden kennen, want Jufvrouw Williams heeft my gezegd, dat gy eene fchoone opvoeding geB 4 had

Sluiten