Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

tot het laagfte foort van bedelary behoeven over te gaan; want zoo moet ik het noemen, die met gezonde leden en een gevoelig hart moet bedelen. Ach, Lucia, kan iemand meer medelyden verdienen, dan die zich in zulke omHandigheden bevindt, en hoe dikwyls echter worden zy, die zulks het meest verdienen, over 't hoofd gezien.!

Woensdag.

Ik was, gelyk gy ligt begrypen kunt, geenszins nalatig om Jufvrouw Barlow heden te bezoeken , gelyk zy my vriendelyk had aangeboden. Met genoegen kan ik u melden , dat

die braave goedaartige vrouw 'er fterk op aandringt, dat ik by haar zal blyven, tot dat zy het een of ander voormy heeft opgedaan. — Is dit niet ten uiterften vriendelyk, Lucia? —— Kan ik dit geluk van de hand vvyzen, daarmyn geld al meest verteerd is? — Zy heeft order gegeven om op haar eigen kamer een klein bed voor my te fpreiden , en my een klein Vertrek naast haar kamer tot myn eigen gebruik toege-

Haan. Kortom , nu verbeeld ik my eerst

regt gelukkig te zullen leeven; ten minften,

zoo

Sluiten