Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

dat zy gaarne een Jonge Juffer by zich hebberi wilde, die fmaak in de dicht konst had, en die

voor haar zou kunnen lezen. Wat zou

zy wel voor zoo een gezellin willen geven! — Waarlyk, ik gelóóf in ernst, dat zy met deze lieve Dame by uititekin haar fchikzou wezen.'*

Jufvrouw Barlow* „ Dat hebt gy regt van pas

verzonnen, Neef! Die vinding van u

fmaakt my byzonder. — Mevrouw IVelwood is voor Juffer Belton de gefchiktfte vrouw van de

gantfche waereld. Zy zullen den heeleri

dag met elkander over de ouden en de hedendaagfchen, over Heftor en Andromache^mioxii

waarlyk, Neef, dat fmaakt my; ik heb

zelve geheel niet om Mevrouw Welwood ge-

dagt. Ja, zy is het juist, die wy zoe-

ken. ——— En nog daarenboven, 't geen vry wat meer afdoet dan al hare geleerdheid, ik geloof, dat zy eene zeerhupfchebraave vrouw is. Wy hebben famen nog ter fchool gegaan: maar ik moest haar evenwel niet beliegen, zy is jonger dan ik , en zy is nog ongetrouwd. Ik bid u, Neef, denk daar nog

eens op!"

Barlow. „ Zy is tegenwoordig te Bath\ maar ik zal haar morgen met de post fchryven."

C ik

Sluiten