Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34)

Ik betuigde aan beide deze vrienden mynen ©pregten dank voor hunne oplettendheid, en wy bragten den dag zeer aangenaam door. — Jufvrouw Barlow fcheen zelfs wat beter te wezen : maar helaas! ik vrees, dat haar

leeftyd zeer kort zyn zal! wat zeg ik.

Frees ik? — Ach baatzuchtig fchepzel daar ik ben! kan het my fmarten, dat hare verlosfinj nadert van de grievende ellenden eener lang-

duurige en pynelykfte ziekte ? Vaarwel,

Vriendin I geloof, dat ik

onveranderlyk de uwe ben, F. B.

V. S. Ik ben benieuwd, Lucia, of de ongelukkige Belford reeds van Grim/Ion- houfe vertrokken zy: my dunkt, ja; tegenwoordig moet hy reeds weg zyn. Hoe gaarne

wenschte ik wel te weten, of hy van zyne wonden al volkomen herfteld isl ————• zoo my voorftaat, maakt de Heer Addifon in één zyner fpectators deze aanmerking , dat een vrouw doorgaans het gewigtigfte, dat haar naast aan 't hart ligt, in een postfcrtytum meldt.

Ach, Lucia l ■ ik laat voor u de

toepasfing over*

NB.

Sluiten