Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35)

NB. Verfcheide brieven van Juffer Belton aan hare vriendin zyn hier achter gelaten, om dat zy niets wezenlyks behelzen, 't geen tot den

draad harer gefchiedenis behoort. In

den tyd van drie maanden viel 'er in hare eigen 'omftandigheden niets voor, dat eene byzondefe opmerking verdiént: ■ Jufvrouw Barlow, die van dag tot dag verzwakte, ging onophoudlyk voort met haaf hare uitgeftrekte goedwilligheid te betoonen; en de waardige' Heer Barlow vernam intusfchen by Jufvrouw fPelwood, of zy, in geval van het overlyden der menschlievende Barlow, Juffer Belton tof &are geleerde gezellin zou willen hebben^

g s t x cnr-

Sluiten