Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A G T-T I E N D E BRIEF.

Londen , 20 Van Augustus.

Tk fchryf dezen, Lucia, aan delegerftede my-

**• ner uitmuntende Vriendin. Zy is nu

in eene zagte fluimering,- maar is reeds

zeden eenige dagen zigtbaar genaderd tot hare

verlosfende ontbinding, zoo als zyzegt, —

Ik waak voor haar, als voor de verwelkende Schoonheid van een bloem, die, terwyl ik zyne aantreklyke geur bewonder, ongevoelig onder myn oog kwynt en verdort.

„ Fannyzeide zy een uur of twee geleden , ^ ik ga met rasfche fchreden myn

taak is haast afgedaan.' Alleen heb ik

nog eenige wooiden aan u te zeggen, myn

Icind. Maar gy moet niet fchreien

(zy had dit van my waarfchynlyk gemerkt) T gy hebt een Godde/yken Vriend, die over u

waakt. ■—— Uw geluk, myn liefde -

uw geluk op deze waereld hangt van geen rang

cf

Sluiten