Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

#f aanzien, of van eenige uiterlyke omftandigheid af, maar van eene onbuigzaamfte gehechtheid aan de ftriktfte voorfchriften van godsdienst

en deugd, —. Welk ook uw lyden voort

aan zyn moge, houd u daaraan beftendig vast!

Gy zult bevinden, dat in dezen ftaat

van verandering, deugd en Godvrucht verrs opwegen tegen alle de rampfpoeden der waereld, en dat deze laatften u onder haar geleide altoos tot heil zullen ftrekken. —Doch ik

word moede * ik moet kort wezen. -

Ik heb u alleen dit te zeggen, welke beproevingen, welke verleidingen u mogen voorko* men, b!yf pal liaan, en zyt aanhoudend deugdzaam zonder fchroom j —- wat u mag overkomen, 'er is altoos nog een middel om het

gevaar te ontwyken. Ik zal nu, myn

kind, welhaast den geest geven; maar ik fterf wel te vrede. —-—-— My dunkt, ik voel zelfs in de angften des doods zulke bekooringen van geweten, die reeds een vóórfmaak zyn van die vreugde, die ik, zoo ik vertrouw, nu eerlang zal beërven. O hoe zoet is de herinne¬

ring van die moeilykheden , die ik heb doorgeworfteld, van die tegenheden, die ik heldhaftig overwonnen heb!"

C 3 V*

Sluiten