Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39)

vaardigen derven! mogt myn einde gelyk

aan het hare zyn! Maar daar komt de D$C'

ttr in.

5* Nacbts ten tien uur.

Alles helaas! isvoorby, Lucia! De zieke

is reeds in zalige rust. Om negen uur ontwaakte zy uit hare fluimering. Ik regtte

kaar met behulp der diensbode een weinig op. Zy keek my zeer ftrak in myn gezicht, en wilde nog de woorden, „ zegen — zegen — — ik kom" — uitfpreken; doch het was niet dan

zeer zagtjes! en zonder zugt of gekreun

©ntfliep zy aan myn boezem. — O myn Vriendin, ik wist op dat verfchriklyk oogenblik niet

of ik nog op de waereld was. Spraakloos,

doods -benaauwd zat ik op het lyk te ftaaren.

Ik moet ook thands myn pen

nederleggen, om myn van droefheid overftelpt kart door een vloed van traanen te ontlasten.

Donderdag.

Voor het laatst heb ik zoo even, eer de kist toeging, een eeuwig affcheid van myne waarde, onvergelyklyke, nu zalige vriendin geno-

iiien. Ik verzogt de omltanders vcoreeni-

C 4 g«

Sluiten