Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4ï 3

Volgens begeerte der overledene heb ik de kleene la !e van het kabinet geopend, en vond daar een doosje, zynde zorgvuldig toegezegeld , met dit opfchrift: „ voor Juffer Belton, om na myn dood te openen." —- Binnen in vond ik tien guinies; maar 't geen voor my van oneindig meer waarde is, een portrait van de waardige vrouw, zeer juist gelykende, in miniatuur, en omzet met diamanten. Ik

draag het voor myn hart, en zal ieder dag die edele trekken aanfchouwen, waarin eene teders» te gevoeligheid uitblinkt.

De braave Heer Barlow heeft my verzogt, dat ik een zindelyke rouw zou aannemen, en nog een diamanten ring tot gedagtenis zyner-beminde Nicht. Hy heeft my voor gefteld om my morgen zelf met zyn eigen post ehais naar de Welwod Abtdy te brengen , alwaar Mevrouw fVelwood haar verblyf houdt. Hoe dank¬

baar moet ik aan de Voorzienigheid wezen, dat ik in zulke goede handen gekomen ben 5 daar zoo veele jonge fchepzels in deze groote Had het tegendeel ongelukkig ondervinden, en van honger en kommer bykans op ftraat vergaan!

— Jufvrouw Williams die lieve vrouw —

C 5 is

Sluiten