Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C49 )

bnze groótmoeders en overgrootmoeders zyn

<geene ledig gangfters geweest: Zy bragten

haar tyd met geene kaarten door zoo als ik hoor dat thands de mode is.

De dienstboden van dit eerwaardig kasteel zyn meestal, even als het huis zelf, oud en

eerwaardig door hurine grysheid. ■ Ik vind

regt fmaak in de Zilveren hairlokken van den kelderknecht Abraham , en in Mevrouws Kamenier Debora , wanneer zy met haar witte hoed , en een bril op haar neus te voorfchyn komt. — Zy bezorgen alles, wat tot het huishouden behoort; want Mevrouw TVehood is zoo drok met de Zanggodinnen en met hareftudiën bezig , dat zy zich zeer zelden mét de nood wendigheden des leevens bemoeit , en doorgaans niet eens weet, wat 'er gegeten zal worden , vóór dat het op tafel komt. Moge-

lyk zult gy wel eens lagchen over my, dat ik u dit alles vertel; maar gy weet; datik zelve zoo weinig belang ftel in al die aardfche beuzeingen. Om de eer der familie op te houden, leeft zy zo ruim, als haar inkomen, geloof ik, maar eenigzins toelaat: en óndanks al ttHrt ftaaiige, daar de goede Dame zoo veel me» D ftl

Sluiten